Wypadki z udziałem zwierząt – jakie jest zadanie pomocy drogowej?
hours
ul. Goździkowa 14A/5
35-084 Rzeszów

Baza wiedzy pomocy drogowej

Wypadki drogowe z udziałem zwierząt to coraz częstsze zjawisko na polskich drogach. Wynika to przede wszystkim z rosnącej liczby pojazdów oraz zaniedbań w zakresie ochrony zwierząt leśnych i dzikich. W takich sytuacjach niezmiernie ważne jest udzielenie pomocy poszkodowanemu zwierzęciu, a zadanie to spada na barki służb odpowiedzialnych za pomoc drogową.

Pomoc drogowa odgrywa kluczową rolę w zabezpieczaniu miejsca wypadku, zapewnianiu bezpiecznych warunków pracy dla służb ratowniczych oraz transportowaniu poszkodowanych osób i zwierząt do odpowiednich placówek opieki.

W przypadku wypadków z udziałem zwierząt, najważniejsze jest zabezpieczenie miejsca zdarzenia. Służby drogowe muszą zatrzymać ruch, a także skierować pojazdy na pobocze, tak aby nie stwarzały dodatkowego zagrożenia dla osób udzielających pomocy czy dla samego zwierzęcia. Niezbyt doświadczone osoby często podejmują ryzyko udzielenia pomocy przewróconemu zwierzęciu, co w przypadku nieprawidłowego podejścia może grozić dodatkowym niebezpieczeństwem i uszczerbkiem na zdrowiu.

Na miejscu wypadku powinna pojawić się również Policja, która dokonuje oględzin miejsca zdarzenia oraz sporządza niezbędne dokumenty. Jeżeli istnieje możliwość, należy również skontaktować się z odpowiednimi służbami ochrony przyrody, które mają wiedzę i doświadczenie w zakresie interwencji w przypadku wypadków z udziałem zwierząt. To one mają kompetencje do podejmowania decyzji dotyczących dalszych działań ratunkowych.

Kiedy miejsce zdarzenia jest już zabezpieczone, kolejnym krokiem jest udzielenie pierwszej pomocy poszkodowanemu zwierzęciu. W przypadku drobnych zwierząt, takich jak ptaki czy małe gryzonie, można wspomóc je poprzez umieszczenie ich w kartonie z otworami na wentylację oraz dostarczenie ich do odpowiedniej placówki zajmującej się opieką nad zwierzętami. Tam zwierzęta mogą zostać poddane badaniom lekarskim i pod opieką specjalistów będą miały szanse na powrót do zdrowia.

W przypadku większych zwierząt, takich jak jelenie czy dziki, udzielenie pomocy jest bardziej skomplikowane. Tutaj niezbędne jest zaangażowanie specjalistów, którzy posiadają odpowiednie narzędzia i wiedzę, jak się z nimi poradzić. Często trzeba użyć specjalnych sieci czy siatek, by zabezpieczyć zwierzę i przetransportować je w bezpieczne miejsce. Konieczne jest również skontaktowanie się z lekarzem weterynarii, który zdecyduje o dalszym postępowaniu wobec poszkodowanego zwierzęcia.

Warto pamiętać, że wypadki drogowe z udziałem zwierząt często zdarzają się również na terenach wiejskich i w pobliżu obszarów leśnych. To dlatego, tak ważne jest wsparcie dla odpowiednich służb ochrony przyrody, które mogą przyczynić się do zmniejszenia liczby takich zdarzeń. Ważne jest również wprowadzanie doskonalenia dla kierowców i podnoszenie świadomości na temat konieczności zachowania ostrożności i zwolnienia tempa na obszarach, gdzie istnieje ryzyko spotkania zwierzęcia na drodze.

Wypadki drogowe z udziałem zwierząt stanowią poważne zagrożenie dla ich życia i zdrowia, dlatego tak ważne jest właściwe i szybkie interweniowanie służb odpowiedzialnych za pomoc drogową. Każdy z nas może również wnieść swoją cegiełkę w poprawienie sytuacji, np. zgłaszając obserwowane zagrożenia drogowe, zwłaszcza tam, gdzie przewiduje się występowanie większych zwierząt. Wspólnie możemy działać na rzecz bezpieczeństwa zarówno kierowców, jak i zwierząt przebywających na pobliskich terenach.